top of page
Holo Kids Book Day 2 B Wood Tizmoret cop
דרישת שלום משם כותרת ולוגו.png

הספר‭ ‬‭‬נולד‭ ‬במסע‭ ‬לפולין‭ ‬של‭ ‬אבישר‭ ‬רוזן‭, ‬שהשתתף‭ ‬כקצין‭ ‬צה"ל‭ ‬במשלחת‭ ‬"‬עדים‭ ‬במדים‮"‬. תוך‭ ‬כדי‭ ‬המסע‭ ‬חש‭ ‬אבישר‭ ‬צורך‭ ‬לשתף‭ ‬את‭ ‬ילדיו‭ ‬בחוויות‭ ‬ובתחושות‭, ‬והחל‭ ‬לכתוב‭ ‬להם‭ ‬‮"‬דרישות‭ ‬שלום‭ ‬משם‮"‬‭.‬
בהקשר‭ ‬הזה‭ ‬המילה‭ ‬‮"‬משם‮"‬‭ ‬מקבלת‭ ‬משמעות‭ ‬כפולה: ‬משם‭ ‬גיאוגרפית, דהיינו‭ ‬פולין, ומשם‭ ‬מעל‭ ‬ציר‭ ‬הזמן‭ - ‬מן העבר, מההיסטוריה‭.‬

 

דרישות‭ ‬השלום‭ ‬הללו‭ ‬של‭ ‬אבישר‭ ‬הבשילו‭ ‬והיו‭ ‬לספר‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬ניסיון‭ ‬מעניין‭ ‬וייחודי‭ ‬לספר‭ ‬את‭ ‬סיפור‭ ‬השואה‭ ‬בדרך‭ ‬אחרת, מלווה‭ ‬בפרקי ‬רקע, מושגים‭ ‬והרחבה‭ ‬מאת אבי ‬רט, מאוירים בידי דורון ברינר, בהפקתה של אריאלה רוזנשטיין.

דרישת שלום משם כותרת ולוגו.png

מכתבים לנוגי ונדב

עלות‭ ‬הספר‭ ‬75‭ ‬ש‭"‬ח כולל מע״מ

להזמנות‭ :‬אריאלה‭ ‬רוזנשטיין ‭ ‬052-3573630

Anchor 2
ניתן להזמין עותק במילוי הפרטים
או בפניה ישירה לאריאלה בטלפון 052-3573630
 מחיר ספר 75 ש״ח כולל מע״מ

הזמנתכם נקלטה. ניצור קשר בקרוב

דרישת שלום משם כריכת ספר.png
Anchor 1
bottom of page